fbpx

Kategori: Nyheder

Sommerskole

SOMMERSKOLE i Esbjerg og Odense

Matematikvanskeligheder.dk afholder sommerskole for elever som er i matematikvanskeligheder.
Uge 28 i Esbjerg fra mandag d. 09. juli til torsdag d. 12. juli alle dage fra kl. 9.00-14.00
Uge 29 i Odense fra mandag d. 16. juli til torsdag d. 19. juli alle dage fra 9.00-14.00


På førstedagen er der mulighed for, at barnets forældre kan lære de grundlæggende principper og strategier, vi arbejder med i undervisningen, herunder relevante links og it-hjælpemidler. Forløbet afsluttes med en evalueringssamtale med henblik på at sikre, at I som forældre er rustede til at kunne støtte op om barnets videre udvikling.

Læs mere

Matematik Workshop

 

Terminsprøverne nærmer sig. Terminsprøven har en stor faktor i lærernes vurdering af elevens uddannelsesparathed og standpunktskarakter. Dermed har den en stor betydning for det videre uddannelsesforløb.  I den anledning præsenterer MATEMATIKVANSKELIGHEDER.DK som noget nyt en Workshop.

 

En Workshop er en dag, hvor eleverne får de bedste muligheder for at forberede sig på en prøve.

 

Workshoppen er for alle elever i 9. eller 10. klasse, uafhængigt af niveau. Både de elever, som satser på de højeste karakter og dem som gerne vil have en ”bestået” karakter. Vi inddeler eleverne i små grupper afhængig af niveau og målsætning. Alle er velkomne og kan drage nytte af en dag med optimal forberedelse.

Læs mere

Firedags kursus i Odense

NYT NYT NYT

På grund af stor efterspørgsel tilbyder MATEMATIKVANSKELIGHEDER.DK nu hjælp til matematik via et firedagskursus i Odense. Kurset er målrettet elever i 4.-6. klasse og har til formål at udvikle deres regnestrategier og løfte deres matematiske færdigheder til et aldersvarende niveau.   

Læs mere

Fra at tælle til at regne

Omkring 1. klassetrin lærer børn at lægge sammen ved at tælle med fysiske genstande eller fingrene. Hvilket er ganske naturligt og helt almindeligt på dette udviklingsstadie. I løbet af indskolingen, dvs. 2. og 3. klasse, skal eleverne i imidlertid gerne udvikle deres strategier fra at tælle til at regne.

Læs mere

Bliv klar til afgangsprøven

På grund af den store efterspørgsel gentager vi succesen fra sidst og tilbyder igen et ugekursus, hvis formål er at blive klædt på til afgangsprøven.

3. maj er datoen for folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, hvor 9. og 10. klasses elever skal præstere minimum karakteren 02 for at kunne komme videre til en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Kan man dumpe afgangsprøven?

Over 5 % af eleverne ”dumper” eller rettere opnår ikke karakteren 02 i faget matematik. Tager man elever, som ikke har aflagt prøven med, stiger tallet til 15 %. Til sammenligning er det ”kun” 1 % af eleverne, som ikke opnår karakteren 02 i dansk.
Kilde: Danmarks statistik

Eksamenstiden står for døren og den tredje maj vil de danske folkeskoleelever sidde til den skriftlige afgangsprøven i matematik. Prøven består af en prøve uden hjælpemidler (1 time) og en prøve med hjælpemidler (3 timer).
For nogle elever er afgangsprøven nærmere en eksamen, da eleverne i dag skal bruge et gennemsnit på 02 i fagene dansk og matematik for at kunne komme direkte ind på en erhvervsuddannelse. Men det hedder nu stadig en afgangsprøve, da eleverne får et afgangsbevis og stadig kan søge ind via en optagelsesprøve på erhvervsskolerne.

Læs mere

Ugekursus i uge 7

Målrettet elever, der gerne vil bestå folkeskolens afgangsprøve.

Bliv klar til afgangsprøven med et ugekursus i uge 7 mandag til fredag fra kl.9-11.30.
Kurset er et intensivt individuelt tilrettelagt undervisningsforløb på et lille hold på maksimalt 4 elever.

På førstedagen er der mulighed for, at elevens forældre kan lære de grundlæggende principper og strategier, vi arbejder med i undervisningen, herunder få indsigt i it-hjælpemidlerne og online træningsprogrammers muligheder.
Forløbet afsluttes med en evalueringssamtale.

Læs mere

  • Telefon:
  • Facebook:

    Vores

  • CVR: