Lektiehjælp til matematik i Esbjerg

Matematikvanskeligheder tilbyder lektiehjælp til matematik i folkeskolen af den højeste kvalitet. Det vil altid være uddannede lærere, som står for lektiehjælpen. De har gennem deres uddannelse erfaring med pædagogik og didaktik (undervisningslære) og kender til de misopfattelserne, som eleverne kan sidde med. Lærerne, som er vant til at arbejde efter Undervisningsministeriets Fælles mål, ved hvad der forventes af eleverne på de forskellige klassetrin og kan derfor målrette deres indsats.
Lektiehjælpen bliver naturligvis differentieret den enkelte elevs nuværende færdighedsniveau. Gennem alternative strategier, varierede læringsstile og virkelighedsnære undervisningsaktiviteter ligger vi vægt på at skabe succesoplevelser og dermed de bedste muligheder for læring. Formålet med lektiehjælpen er udover, at rykke elevernes faglige niveau, at skabe selvtillid og glæde ved arbejdet med matematikken.
Der arbejdes med tydelige læringsmål og med skriftlig tilbagemelding til forældrene efter hver gang, således at I derhjemme kan følge progressionen.
Pris for professionel lektiehjælp med tilfredshedsgaranti af uddannede lærere
  • 330 kr. pr. time.
  • Telefon:
  • Facebook:

    Vores

  • CVR: