Privatundervisning i matematik i Esbjerg

Matematikvanskeligheder tilbyder matematikundervisning af den højeste kvalitet. Det vil altid være uddannede lærere, som står for undervisningen. De har gennem deres uddannelse erfaring med pædagogik og didaktik (undervisningslære) og kender til de misopfattelserne, som eleverne kan sidde med. Lærerne, som er vant til at arbejde efter Undervisningsministeriets Fælles mål, ved hvad der forventes af eleverne på de forskellige klassetrin og kan derfor målrette deres indsats.
Undervisningen bliver naturligvis differentieret den enkelte elevs nuværende færdighedsniveau. Gennem alternative strategier, varierede læringsstile og virkelighedsnære undervisningsaktiviteter ligger vi vægt på at skabe succesoplevelser og dermed de bedste muligheder for læring. Formålet med undervisningen er udover, at rykke elevernes faglige niveau, at skabe selvtillid og glæde ved arbejdet med matematikken.
Der arbejdes med tydelige læringsmål og med skriftlig tilbagemelding til forældrene efter hver gang, således at I derhjemme kan følge progressionen.
  • Telefon:
  • Facebook:

    Vores

  • CVR: