fbpx

Kursus 4: For Gymnasie elever

Matematik på Niveau c-a

Kurset tager udgangspunkt i elevens aktuelle niveau og behov for undervisning. Undervisningen, der består af varierede øvelser, intensivt og systematisk arbejde samt tydelige realistiske læringsmål for den enkelte lektion. Den største fokus vil være på forståelsen af opgaverne. Herudover lægger vi stor vægt på, at den unge oplever succes med de opgaver, der arbejdes med i undervisningen. Dette sikres ved, at undervisningen bygger på en rolig progression, hvor den unge får mulighed for at arbejde intensivt og systematisk med de forskellige opgaver. Målet for kurset er, at eleven skal kunne vende tilbage til skolen med større motivation og glæde af at arbejde med matematik.

  • Weekendkursus
  • Kurset afvikles over to dage (5 timers individuel undervisning pr. dag).
  • Pris: Kr. 4500, (inkl. relevante undervisningsmaterialer).
  • Telefon:
  • Facebook:

    Vores

  • CVR: