Udredning

Rapporten indeholder klare anbefalinger til såvel skolen som hjemmet

Matematikvanskeligheder tilbyder en tilbundsgående udredning af børn, unge og voksnes forudsætninger for og færdigheder i matematik. Udredningen kortlægger elevens vanskeligheder med matematisk tænkning og arbejde. Den er udviklet til at finde de bagvedliggende årsager til vanskelighederne. Spørgsmål om talblindhed kan evt. inddrages.

På baggrund af testresultaterne udarbejder vi en udførlig rapport, der både beskriver vanskeligheder og behovet for undervisning.

Rapporten indeholder således klare anbefalinger til såvel skolen som hjemmet.

Vi tester/udreder for talblindhed fra 4. klasse. Inden 4. klasse kan vi udarbejde en såkaldt risikovurdering, hvor vi på baggrund af testresultaterne kan vurdere, om barnet er i risikogruppen for udvikling af talblindhed.
  • Testen er en individuel test.
  • Pris 1900 kr.
  • Telefon:
  • Facebook:

    Vores

  • CVR: