fbpx

Udredning for talblinde

Rapporten indeholder klare anbefalinger til såvel skolen som hjemmet

Matematikvanskeligheder tilbyder en tilbundsgående udredning af børn, unge og voksnes forudsætninger for og færdigheder i matematik. Udredningen kortlægger elevens vanskeligheder med matematisk tænkning og arbejde. Den er udviklet til at finde de bagvedliggende årsager til vanskelighederne. Spørgsmål om talblindhed kan evt. inddrages.

På baggrund af testresultaterne udarbejder vi en udførlig rapport, der både beskriver vanskeligheder og behovet for undervisning.

Rapporten indeholder således klare anbefalinger til såvel skolen som hjemmet.

Vi tester/udreder for talblindhed fra 4. klasse.
  • Testen er en individuel test.
  • Pris 3800 kr.

Talblinde test

For at komme nærmere en komplet anbefaling til skole og hjem, udfører vi talblinde test for at finde ud af hvor barnet, den unge eller voksnes færdigheder ligger. Efterfølgende kan vi på baggrund af talblinde testen udarbejde en rapport med evt. manglende evner indenfor matematik og tal.
Mange talblinde får ikke den nødvendige hjælp, og ofte lægger deres tidlige talvanskeligheder til grund for en større udfordring med tal senere i livet. Derfor er det vigtigt at få testet og arbejdet med talblindhed i et tidligt stadie.

Talblindhed

Talblindhed er et forskningsfelt i udvikling, derfor kan det være svært at udrede. Vi tilbyder information og hjælp med talblindhed, så kontakt os gerne for at høre nærmere. Talblindhed er vanskeligheder med matematik og tal, og ses f.eks. i svage eller ikke eksisterende færdigheder inden for regnearterne. En talblind mangler en generel forståelse for tal og mængder. Det er ofte en større udfordring at tilegne sig regneprocedurer.
  • Telefon:
  • Facebook:

    Vores

  • CVR: