fbpx

Matematiktest

Rapporten indeholder klare anbefalinger til såvel skolen som hjemmet

Matematikvanskeligheder tilbyder en tilbundsgående udredning af børn, unge og voksnes forudsætninger for og færdigheder i matematik. Udredningen kortlægger elevens vanskeligheder med matematisk tænkning og arbejde. Den er udviklet til at finde de bagvedliggende årsager til vanskelighederne. Spørgsmål om talblindhed kan evt. inddrages.

På baggrund af testresultaterne udarbejder vi en udførlig rapport, der både beskriver vanskeligheder og behovet for undervisning.

Rapporten indeholder således klare anbefalinger til såvel skolen som hjemmet.

Udredningen foregår online som en samtaletest

Vi tester/udreder for talblindhed fra 4. klasse.
  • Testen er en individuel test.
  • Pris 3600 kr.
Mange elever i matematikvanskeligheder får ikke den nødvendige hjælp og vil derfor opleve vanskeligeheder med tal og regning gennem hele livet.

Vores test

Vores test tager ca. 3 timer at gennemføre og består af en række forskellige test, som bl.a. giver svar på om vanskelighederne evt. kunne skyldes talblindhed. Efterfølgende udarbejder vi på baggrund af testen en rapport med vores observationer og anbefalinger.
  • Telefon:
  • Facebook:

    Vores

  • CVR: