fbpx

Udredning for talblinde

Rapporten indeholder klare anbefalinger til såvel skolen som hjemmet

Matematikvanskeligheder tilbyder en tilbundsgående udredning af børn, unge og voksnes forudsætninger for og færdigheder i matematik. Udredningen kortlægger elevens vanskeligheder med matematisk tænkning og arbejde. Den er udviklet til at finde de bagvedliggende årsager til vanskelighederne. Spørgsmål om talblindhed kan evt. inddrages.

På baggrund af testresultaterne udarbejder vi en udførlig rapport, der både beskriver vanskeligheder og behovet for undervisning.

Rapporten indeholder således klare anbefalinger til såvel skolen som hjemmet.

Udredningen kan også bookes til at blive gennemført online.

Vi tester/udreder for talblindhed fra 4. klasse.
  • Testen er en individuel test.
  • Pris 3600 kr.

Talblindhed

Talblindhed er et forskningsfelt i udvikling. Talblindhed er vanskeligheder med matematik og tal, og ses f.eks. i svage eller ikke eksisterende færdigheder inden for regnearterne. En talblind mangler en generel forståelse for tal og mængder.
Mange talblinde får ikke den nødvendige hjælp, og ofte lægger deres tidlige talvanskeligheder til grund for en større udfordring med tal senere i livet.

Talblindhedstest

Vores udredning består af en række forskellige test og giver svar på om vanskelighederne evt. skyldes talblindhed. Efterfølgende udarbejder vi på baggrund af talblindhedstesten en rapport med vores observationer og anbefalinger.
  • Telefon:
  • Facebook:

    Vores

  • CVR: