fbpx

Årsager til matematikvanskeligheder

Årsagerne til matematikvanskeligheder betragtes udfra følgende fire perspektiver:
Neurologisk perspektiv: I dette perspektiv har matematikvanskeligheder med kognitive processer i hjernen at gøre. Man mener, at spædbørn har en medfødt talfornemmelse idet de er i stand til at afgøre små mængder uden tælling og samtidig adskille dem. Denne evne er mangelfuld hos nogle mennesker og det skyldes hjernens isselappe, som ikke er normalt udviklet hos disse personer.
Psykologisk perspektiv: Her er de psykologiske faktorer som manglende motivation, koncentration, angst eller negative holdninger til faget matematik, som kan forudsætte blokeringer for læringen. I den forbindelse kritiseres den traditionelle specialundervisning, hvor undervisningen ofte består af en skolebog fra et lavere klassetrin. Det virker demotiverende for eleverne og de bliver på denne måde fastholdte i deres problemer. På sigt vil disse elever udvikle følelsesmæssige blokeringer overfor faget.
Didaktisk perspektiv: Didaktisk set knyttes matematikvanskeligheder sammen med ustrukturerede og ensformige undervisningsformer. Pga. lærerens manglende kompetencer oplever eleven vanskeligheder ved matematik trods normal intelligens. Traditionel undervisning bliver ofte nævnt som årsag til vanskeligheder, altså hvor svarene på lektien bliver gennemgået, efterfulgt af en hurtig forklaring af nye opgaver og til sidst individuel opgaveløsning og så om igen. Denne type undervisning sammenkoblet med fokus på udenadslære og færdighedsregning kan resultere i vanskeligheder.
Sociologisk perspektiv: Her taler man om miljøpåvirkning. Det kan være eleven er blevet understimuleret og derfor mangler konkrete erfaringer og begreber for at lære matematik. Der er desuden fokus på forældrenes evt. negative holdning til faget, som ligeledes har stor betydning for elevernes læring.
Talblindhed ligger i det neurologiske perspektiv og drejer sig mere om den specifikke vanskelighed, forstået som specifikke problemer med tal og størrelser. Disse elever er kendetegnet ved at være normalt begavede på alle andre områder og kan ligeledes være gode til kompleks matematik.
  • Telefon:
  • Facebook:

    Vores

  • CVR: