fbpx
Matematikvanskeligheder
Op mod ca. 20 % af befolkningen mener, man har matematikvanskeligheder. At have matematikvanskeligheder er ikke det samme som at være talblind. Matematikvanskeligheder er en bredere betegnelse for personer, som forlader folkeskolen med matematiske færdigheder på et niveau, som gør det svært at gennemføre en uddannelse.
Talblindhed
Talblindhed er en diagnose på linje med Ordblindhed. Talblindhed er en specifikt vanskelighed med tal og aritmetik. I følge internationale undersøgelser tyder det på, at 3-6 % af befolkningen lider af talblindhed. Den danske definition på talblinhed lyder således:
Talblindhed/dyskalkuli er en læringsudfordring, der er påvirket af en specifik neurologisk udviklingsforstyrrelse, som kan have forskellige udtryk, men som ikke primært kan forklares på baggrund af generelle indlæringsvanskeligheder, mangelfuld undervisning, psykologiske eller sociologiske årsager. Talblindhed/dyskalkuli omfatter vanskeligheder ved at automatisere tal, antal og størrelser samt fastholde og anvende aritmetiske færdigheder.
Digital privatundervisning i matematik
Der findes mange årsager til matematikvanskeligheder. Følelsesmæssige blokeringer såsom angst overfor faget derudover automatiserings- og koncentrationsproblemer. Uanset hvad årsagen er, kan vi hjælpe dig med at overkomme blokeringerne.
Vi tilbyder digital privatundervisning i matematik i form af specialrettelagte undervisningsforkøb, så eleven kan få lukket nogle af de huller, som de måske er havnet i. Undervisningsforløbene er designet til at rykke eleverne til et alderssvarende fagligt niveau.
  • Telefon:
  • Facebook:

    Vores

  • CVR: