fbpx

Strategier

Strategi betyder i matematisk forstand en teknik til at løse en opgave. For at kunne løse en bestemt opgave må man have forskellige specifikke strategier. Disse strategier kan opdeles i to:
  • Effektive regnestrategier, også kaldet retrievalstrategier.
  • Primitive tællestrategier, også kaldet backupstrategier.

Effektive regnestrategier

Disse strategier er kendetegnet ved at være hurtige og effektive. Svaret hentes nærmest automatisk fra hukommelse. Enten kender eleven svaret eller også bruges et delsvar, som hjælp til hurtigt at finde frem til svaret.

Primitive tællestrategier

Det er strategier, som at tælle på fingre, bruge streger på et stykke papir eller andet til at tælle med. Svaret kan altså ikke bare hentes fra hukommelsen, hvilket betyder, at eleven ofte finder frem til svaret på en langsom, synlig og oftest hørbar metode.

Det er utrolig vigtigt, at elever IKKE benytter primitive tællestrategier op gennem hele deres skoleforløb. Disse primitive strategier belaster nemlig arbejdshukommelsen i sådan en grad, at eleverne vil miste overblikket. Når de senere i skoleforløbet møder sværere matematikopgaver, vil de bruge alt, deres energi på at finde svaret på en enkel opgave, hvilket vil resultere i, at de går glip af vigtig læring og dermed kommer i større og større vanskeligheder.
Elever i matematikvanskeligheder bruger primitive tællestrategier gennem hele skoleforløbet. Mens deres jævnaldrende klassekammerater udvikler flere og smartere strategier op gennem skoleperioden, vil elever i vanskeligheder benytte de samme primitive strategier. Effektiv strategibrug kan læres gennem undervisning. Systematisk strategioplæring har positivt indflydelse på udviklingen af matematisk kompetence.
  • Telefon:
  • Facebook:

    Vores

  • CVR: